Các sản phẩm của Rosa Bonita có mặt tại nhà thuốc ở Thanh Chương

Khai Lộc đầu năm!
Ngày 1.1.2023, đánh dấu trên bản đồ Việt Nam thêm một Hiệu Thuốc nữa có sản phẩm của Rosa Bonita.
Chúc mừng Rosa Bonita Thanh Chương, Nghệ An khai trương hồng phát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *