Ban lãnh đạo Rosa Bonita họp BOD tháng 07

Vừa qua, Ban lãnh đạo Rosa Bonita họp BOD tổng kết các chương trình hành động tháng 07 và kế hoạch phát triển hệ thống tháng 06 qua hình thức offline kết hợp online.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *