Ban lãnh đạo Rosa Bonita họp BOD tháng 07

Vừa qua, Ban lãnh đạo Rosa Bonita họp BOD tổng kết các chương trình hành động tháng 07 và kế hoạch phát triển hệ thống tháng 06 qua hình thức offline kết hợp online.

 

 

Danh mục tin tức

The Collagen++ Extra Plus của Úc

Made in Úc
950.000